HotJoint

Flexibel vägfog varm

HotJoint varmförseglingsmassa används framförallt för sprick och skarvförsegling i betong- och asfaltkonstruktioner där man kräver en elastisk fog av hög kvalitet.

Egenskaper

HotJoint baseras på polymermodifierat bitumen, mineraliska fyllnadsmedel och organiska tillsatser. Det är en smältbar fogmassa som skall bearbetas i varmt tillstånd och som kännetecknas av en hög elasticitet även vid låga temperaturer.

HotJoint har bra vidhäftning på beläggningskanten samt en hög värme- och köldbeständighet. Varmförseglingsmassan är vatten- och tösalttålig, vattentät och åldringsbeständig. Fogning upp till 40 mm bredd och 40 mm djup är möjlig. Vid större djup används en stödremsa. Tack vare låg densitet är materialförbrukningen liten i förhållande till fyllnadsvolymen.


 

  • Hög expansions-/kontraktions- tolerans i fogen (25 % av fogens bredd även vid -20 grader).

  • Redo för trafik redan efter en kort avkylningsperiod.

  • Bra fäste i fogens sidor.

  • Lång livslängd, mer än 4 år.

  • Officiellt testad och godkänd.

 

  Säkerhetsdatablad

    InfraRoad HotJoint

  Tekniskt datablad

    InfraRoad HotJoint

Kommentarer inaktiverade.