HotSeal Friction

Flexibel försegling av asfaltsskarvar som börjar gå upp. Mycket god friktion. Enligt VTI test uppnår vi 0,85 utan att behöva sanda ytan.

HotSeal Friction är en flexibel spricklagninsmassa på polymerbitumenbas med mycket god hållfasthet vid höga temperaturer och enastående elasticitet vid kyla. HotSeal Friction har god vidhäftning mot asfalt och betong men klistrar ändå inte fast på bildäck.

 

  • Tål rörelser.

  • Lång livslängd.

  • Kostnadseffektiv.

  • Snabb installation.

  • Låg livscykelkostnad.

  • Liten störning på trafiken.

  • Fördelaktigt ur miljöhänseende.

 

  Säkerhetsdatablad

    InfraRoad HotSeal Friction (Rissmasse H) 181026

  Tekniskt datablad

    InfraRoad HotSeal Friction

Kommentarer inaktiverade.