RailJoint

Rälsfogmassa för spårfogning. Bra vidhäftning mot metall, betong och asfalt.

Speciell fog för fyllning av skarvar mellan järnvägsspår och angränsande ytor såsom vägbanor, betong eller asfalt. En stabil massa, men ändå tillräckligt flexibel för de flesta ställen.  • Goda appliceringsegenskaper vid värme och kyla.

  • God vidhäftning på järnvägsspår och angränsande ytor.

  • Hög åldringsbeständighet hos skarven.

  • Kan återvinnas utan problem.

  • Resistent mot vattenbaserade lösningar, salter och förtunnade syror eller liknande.

Kommentarer inaktiverade.