SealFlex

InfraRoad SealFlex

Flexibel vägfog kall

Sealflex används för framställning av flexibla och permanenta fogar mellan asfaltsträngar (både ”het mot kall” och ”het mot het”) samt för anslutning mellan asfaltytor och material med oregelbunden yta (kantstenar, frästa kanter, infällda delar av betong etc). Huvudanvändningsområden är maskinell förbehandling av mittskarvkanter på vägen. Produkten kan även användas för limning/tätning av skarvförbindelser och anslutningar vid asfaltreparationer.
InfraRoad SealFlex

Egenskaper

Sealflex är en lösningsmedelsfri, tixotrop (droppfri) och ned till -5ºC frostbeständig bitumenmassa. Tack vare en speciell polymermodifiering är produkten högflexibel och har en spricköverbryggande verkan. Produktens konsistens gör att material hänger kvar högt på kanten och åstadkommer en högvärdig bindemedelsberikning i beläggningsskarven och bidrar till en permanent mittskarv med avsevärt längre livslängd än dagens system.

Sealflex lagras kall utan omrörning upp till 6 månader. Appliceringen sker kall och påförs normalt maskinellt med appliceringsaggregatet.

Effekten av fogbehandlingen med Sealflex har påvisats med prover tagna på borrkärnor av erkända RAP-Stra provningsanstalt. Systemet uppvisar ett mycket jämnt hålrum samt mycket bra värden även vid låga temperaturer.

InfraRoad SealFlex
 

  • Lösningsmedelsfri och miljövänlig.

  • Systemet lagras och appliceras kallt.

  • Bearbetning och lagring möjlig vid temperatur ned till -5ºC.

  • Ingen toppförsegling av skarv/fog krävs.

  • Högflexibel, återställningselastisk och spricköverbryggande.

  • Patenterad, miljövänlig sammansättning för skarvbindning av hög kvalitet.

  • Orsakar inga trafikfarliga hala och glatta ytor på vägen.

Kommentarer inaktiverade.