Asfaltsförstärkning

Asfaltsförstärkning

De idag växande kostnaderna för renovering av asfaltsbeläggningar understryker behovet av kostnadseffektiva och hållbara asfaltslösningar. På senare år har användandet av armeringsnät och andra okonventionella material för att armera asfaltsytor ökat snabbt. Förbitumeniserade rutnät för förstärkning av asfaltsbeläggningen minskar, eller helt eliminerar, reflektionssprickor och termisk utmattning i bituminös beläggning. Därmed minskar också underhållskostnader samt minskar miljöbelastningen. Upphandlande myndigheter kan, genom att använda förbitumeniserade rutnät, minimera de miljömässiga påfrestningarna och samtidigt effektivt använda skattebetalarnas pengar.

Livslängd

En viktig parameter att fokusera på är livscykelkostnad. Fördelen med det perspektivet är att kostnader som uppstår efter att en väg har byggts, som underhåll, drift och bortskaffande, blir en viktig faktor när man fattar beslut. Tidigare har fokus varit på de ursprungliga kostnaderna vid nybygge eller förvärv, och organisationer har ofta missat att räkna med de långsiktiga kostnaderna med en väg.

Användning

Armeringsnät kan användas i all asfaltsstruktur där till exempel bärighetskapaciteten måste förbättras på grund av att underlaget i vägen är bristfällig eller av låg kvalitet. Andra områden som förbitumeniserade armeringsnät framgångsrikt visat att de fyller en funktion i är vid sprickbildning av olika slag samt vid olika typer av deformering som till exempel spårbildning.


 

  • Mycket bra ekonomi sett på vägens livslängd.

  • Undviker återkommande störningar i trafiken.

  • Minskad miljöpåverkan.

  • Fullt återvinningsbar.

  • Kan installeras under tunna lager asfalt.

  • Bra vidhäftning mot underlaget.

Kommentarer inaktiverade.