Asfaltsförstärkning

Armeringsnät för förstärkning av asfaltsbeläggningen minskar underhållet och därmed kostnaderna och miljöbelastningen. För att inte tala om trafikstörningar.

Infracare HotJoint

Flexibel varmförseglingsmassa framförallt för sprick och skarvförsegling i betong- och asfaltkonstruktioner.

InfraRoad SealFlex

Patenterad, lösningsmedelsfri och miljövänlig fogmassa för fogar mellan asfaltsträngar och kantstenar.

InfraCare ColorFlex

Färg för vägar och golvytor med massor av designalternativ med olika färger och material.

InfraCare Sweden AB

Infracare Sweden AB är ett bolag som jobbar inom infrastruktur. Vi försöker vara lite smidigare och lite smartare och det löser vi genom att jobba med de bästa produkterna. Vi på Infracare har många års samlad erfarenhet inom vårt gebit och med den erfarenheten som grund har vi satt ihop ett produktsortiment som passar våra nordiska förhållanden väl.

Vårt mål är att hitta smarta lösningar på traditionella problem, hitta lösningar som är bättre ur ett livscykelperspektiv, både ekonomiskt och miljömässigt. Lösningar som ökar kvalitetsnivån på den slutliga produkten. Lösningar som är enklare att hantera och säkrare för de som utför arbetet.
Infracare Hotjoint
 
Infracare Hotjoint
Vår flexibla varmförseglingsmassa för sprick och skarvförsegling i betong- och asfaltkonstruktioner. Lång livslängd är bara en av fördelarna.

Asfaltsförstärkning
 
Asfaltsförstärkning
De växande kostnaderna för renovering av asfaltsbeläggningar understryker behovet av kostnadseffektiva och hållbara asfaltslösningar. Vårt armeringsnät förlänger livslängden markant.

Epoxyfärg för vägar
 
Epoxyfärg för vägar
Färg för vägar och golvytor med massor av designalternativ med olika färger och material. Överlägsen kvalité
InfraRoad SealFlex
 
InfraRoad SealFlex
SealFlex är en lösningsmedelsfri och miljövänlig fogmassa som används för flexibla och permanenta fogar mellan asfaltsträngar och för anslutning mellan asfaltytor och material med oregelbunden yta som kantstenar.