Joint 2C

2-komponents fogning mellan stål, asfalt och/eller betong. God kemresistans.

För fogning där man vill ha en tvåkomponents fog i asfalt eller betong. Ersätter InfraRoad HotJoint eller InfaRail Joint för fogning mellan asfalt, betong eller stål. Finns grå eller svart. Är kemresistent.

 

  • Lång livslängd.

  • Mycket god vidhäftning mot betong och stål.

  • Finns även som grå fog.

Kommentarer inaktiverade.