AsphaltConcrete

Asfaltbetong för uppbyggning av deformationer mellan olika material, exempelvis infarter garage, broslag, med mera.

InfraRoad AsphaltConcrete används till snabb lagning av tjälskott och ojämnheter samt för anpassning av trafikytor till inlopp, brunnslock, innefattningar och andra övergångar. På grund av granulatstorleken hos InfraRoad AsphaltConcrete kan skikt på 5 till 30 mm skapas. Tjockare skikt kan skapas genom upprepade appliceringar. De skapade ytorna kan trafikeras efter 20 till 30 minuter. Om av tidsskäl ett nytt skikt läggs samma dag, skall kompaktering ske med gummivals eller motsvarande aggregat.

 

  • Snabb och tillförlitlig reparation av hål och ojämnheter.

  • Körbar redan efter 30 minuter.

  • Kan appliceras i skikttjocklekar på 5 till 30 mm på en arbetsgång.

  • Snabba förbindningar till ingångar, schakt, rännor, ramper och påfarter.

  • Fri från lösningsmedel och skonsammare mot natur och människor.

Kommentarer inaktiverade.