Mastic

Gjutasfalt i hög kvalité. För reparation av potthål och deformationer i asfalt och betong.

InfraRoad Mastic används för reparationsarbeten vid vägunderhåll. Den kan fylla olika typer av skador, exempelvis gropar och frostskador samt schakt, avlopp och frästa spår (t.ex. efter avlägsnande av vägmarkeringar). Även mindre asfaltsarbeten kan därmed utföras. InfraRoad Mastic kan användas för underhållsåtgärder på alla vägar i alla byggnadsklasser samt för uppfarter, uteplatser, gång- och cykelvägar och på parkeringsdäck. Mastic levereras i block.

 

  • Kan omedelbart trafikeras efter applicering och kylning.

  • Inte känslig för frost.

  • Praktiskt taget obegränsad hållbarhet.

  • Kan byggas över med varmblandad asfalt.

Kommentarer inaktiverade.