CoolSeal

Kall spricklagning och försegling av skarvar.
Mycket snabb härdning med SpeedUp.

InfraRoad CoolSeal appliceras i kallt tillstånd och används till löpandereparation av asfalterade körbanor för att förlänga deras livslängd till låg material- och arbetskostnad. InfraRoad CoolSeal har god inträngningsförmåga i sprickor med en bredd överstigande 2 mm och bildar efter härdning en elastisk tätningsmassa för längs- och tvärgående sprickor i asfaltytor. Finare sprickor täcks och överbryggas flexibelt med det trögflytande materialet. Materialet appliceras manuellt med handrakan InfraRoad ColdApplicator eller maskinellt med aggregatet InfraRoad SealMachine Medium. Efter att den kalla massan har lagts kan man trafikera ytan direkt, förutsatt att man lagt stensplitt över.

 

  • Högelastiskt, spricktäckande och god vidhäftning på underlaget.

  • Bearbetas i kallt tillstånd, klart för användning.

  • Miljövänligt eftersom det är fritt från lösningsmedel.

  • Efter härdning har de behandlade asfaltsytorna god friktion.


  Säkerhetsdatablad

    InfraRoad CoolSeal (Sprickflex kall) 180606

  Tekniskt datablad

    InfraRoad CoolSeal

Kommentarer inaktiverade.