StoneJoint

Stenfogmassa för tät fogning mellan gatusten.

För varmförsegling mellan gatusten för att få en tät fog utan ogräs. StoneJoint kännetecknas av en hög elasticitet, bra vidhäftning på fogflanken samt en hög värme- och köldbeständighet. StoneJoint gör också ytan stabilare. StoneJoint har lagts med framgång på storgatsten på Scanias testbana, ytan för bromstester. Bilden till höger visar konsekvensen när man inte använder StoneJoint. Rondellen är nygjord och har redan rivits upp.

  • Hög värme- och köldbeständighet.

  • Låg materialförbrukning i förhållande till fyllningsvolymen.

  • Stabiliserande.

Kommentarer inaktiverade.