Porsealer

Tunnskikt för föryngring och tätning av gammal beläggning.
Ökar friktion och reducerar stensläpp.

InfraRoad Porsealer används för att föryngra uttorkad och poriga asfaltsytor. binder ihop stenen och tätar mot vattengenomträngning. på körbanor, vägrenar, parkeringsplatser, gång- och cykel-
banor. Genom bindemedelanrikningen på asfaltytan kan belägg-ningens livslängd förlängas. På grund av halten av fyllmedel ökas friktionen hos beläggningen med InfraRoad Porsealer.

 

  • Regenererande effekt på slitna, grova och porösa asfaltytor.

  • Tillförlitlig tätning av ytliga hålrum och sprickor.

  • Förbättrad ytfriktion.

  • Stabil och lättarbetad, låga utrustningskostnader.

  • Fri från lösningsmedel.

  • Lång lagringstid.

Kommentarer inaktiverade.