Sealflex i arbetsskarvar, Arlanda Airport.

Projekt:        Flygplatsasfalt

Objekt:         Arlanda Airport

År:                  2017-2020

Material:     InfraRoad Sealflex Airport

 

Bakgrund

Arlanda är Sveriges största flygplats och 2019 reste mer än 25 miljoner passagerare till- eller från flygplatsen. Första rullbanan, Halmsjöbanan, var en enkel och dåligt konstruerad betongbana som invigdes 1954, för att redan några år senare byggas om och blev då grunden till nuvarande bana 2:s taxibana. 1959 invigdes huvudbanan – bana 1 – och flygplatsen började nu användas för reguljär trafik. 2003 tas bana 3 i drift (fakta från Swedavias hemsida).

 

Situation

Asfalten på Airside utsätts för stort slitage året runt, då de högt ställda kraven på vinterns halkbekämpning samt övriga årets frekventa sopning, i form av stålborstar, utsätter asfalten för både nötning och kemisk upplösning som överstiger slitaget på vanliga vägar.

En av följderna blir att det kan lossna stenar från asfalten som sugs in i flygplanens jet-turbiner med stora materiella skador och reparationskostnader som följd, men framför allt med risk för att människor skadas eller dör. Alla tre banorna, tillsammans med taxibanor och plattor, har därför jämförelsevis täta underhållscykler i form av asfalteringar eller ytförseglingar.

Ett särskilt känsligt ställe där stenar lossnar på asfalten är i varje asfaltsskarv, de s.k. arbetsskarvarna. Alla dessa skarvar är en känd svag punkt på alla ytor av asfalt och också många gånger anledningen till att man måste asfaltera om tidigare än vad övriga asfaltytan kräver.

På flygplatser lägger man dessutom arbetsskarvarna ”kant-i-kant” för att uppfylla jämnhetskravet på asfaltsytan, och denna ”kant-i-kant-metod” gör skarvarna extra känsliga och förkortar deras livstid genom att de spricker upp och släpper småsten i förtid.

Asfalten skall också ansluta till andra material som betong och brunnar av järn i banorna och här spricker det också upp, vatten tränger ner i sprickorna och stenar släpper. När varm och ny asfalt läggs mot en kall och gammal asfalt, spricker skarven ofta snart upp och vattnet tränger ner och orsakar underliggande strukturella skador, samtidigt som små stenar släpper vid ytan. Fram till för några år sedan användes traditionellt skarvklister för dessa moment och det blev inte bättre än så här.

 

 Lösning

Infracares lösning på problemet var att byta ut det traditionella skarvklistret till InfraRoad Sealflex. Det är en Tysk patenterad superstark sammanfogning av asfaltskarvar med varm/varm asfalt eller varm/kall asfalt, samt de flesta andra material som angränsar mot asfalt. Sealflex har använts på svenska vägar och flygplatser sedan 2010 och på internationella vägar och flygplatser längre än så. Sealflex är vattenbaserad, har lång lagringstid och är lätt att lägga. Lagring och applicering sker kallt (utan uppvärmning).

 

Sealflex läggs på fogflanken. Nästa asfaltsdrag läggs sedan som vanligt mot denna och bildar en superstark sammanfogning. Ingen vidare toppförsegling krävs.

 

Man applicerar Sealflex på fogflanken omedelbart innan asfaltsläggaren lägger nästa drag. Värmen i asfalten gör att Sealflex kokar upp och härdar inom kort. När asfalten svalnat och är redo för trafik så är också Sealflex och skarven redo. Ingen vidare toppförsegling av skarven krävs.

 

Gammal asfalt har frästs bort och ersatts med ny varm asfalt. Denna ansluts mot den gamla asfalten och förr genererade detta en skarv som var svag och började spricka upp inom kort. Med Sealflex blir det en superstark sammanfogning som håller i många år.

 

Här appliceras Sealflex med vår mellanstora maskin och bilden visar en närbild på munstycket, som löper över fogflanken

Idag läggs det Sealflex på alla asfaltsytor på Arlanda Flygplats, vilket ger flygplatsen längre underhållstider för asfalteringsåtgärder per objekt (= besparing av underhållspengar) samt högre flygsäkerhet.

 

Kundfördelar

  • Längre underhållsperioder = lägre livscykelkostnad = sparar pengar
  • Högre flygsäkerhet
  • Miljövänligare: lösningsmedelfri
  • Systemet lagras och appliceras kallt = säkrare för personal
  • Lång lagringstid
  • Bearbetning och lagring möjlig ner till -5°C
  • Ingen toppförsegling av skarv krävs
  • Högflexibel, återställningselastisk och spricköverbryggande

 

Vill du kontakta oss så hittar du våra kontaktuppgifter här.

Kommentarer inaktiverade.